Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 19 tháng 5 năm 2020 là ngày Kỷ niệm lần thứ 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây là dịp để chúng ta thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với vị lãnh tụ của Đảng và của dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất, người yêu nước vĩ đại Hồ Chí Minh.Chúng ta vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 42